Álláspályázat: 2 fő dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő dajkai munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: pedagógiai munkát közvetlen segítő dajkai munkakör

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • •8 általános,
  • •iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajkai végzettséget igazoló bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai bizonyítványok
  • erkölcsi bizonyítvány
  • önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70/4533114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 178/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Dajkai .
  • •elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címen keresztül
  • •személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • • Őrbottyán Város Honlapja - 2018. július 9.
  • • Őrbottyán Napközi Otthonos Óvoda - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.