Állás: könyvtáros

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

Az őrbottyáni Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.
 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, három hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás-, apasztás, állományellenőrzési feladatok, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, részvétel könyvtári foglalkozásokkal a Művelődési Ház rendezvényein.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros;
 • szakirányú főiskolai végzettség, a 2/1993 (I.30) MKM rendelet mellékletének "Könyvtáros" munkakörre vonatkozó G besorolás;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Szikla integrált könyvtári rendszer ismerete;
 • B kategóriás jogosítvány;  Magyar állampolgárság és büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jó kommunikációs készség, helyismeret;
 • hasonló munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat;
 • a könyvtári munkafolyamatok teljes körű ismerete;
 • magas fokú kreativitás, kézműves technikák ismerete;
 • precizitás, pontosság;
 • kiváló szintű csapatmunka;
 • önálló problémamegoldó készség;
 • saját autó;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata, mely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács-Sánta Ágnes intézményvezető nyújt, a 06-28/360-389 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 4200/2020 valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • www.orbottyan.hu - 2020. szeptember 9.
 • www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu - 2020. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.