Álláspályázat: konyhai kisegítő

Teljes munkaidős állás; A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

Az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Átveszi a főzéshez szükséges nyersanyagokat, részt vesz az élelmiszer előkészítésében (mosás, tisztítás, darabolás). Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban. Tisztán tartja a konyhaüzemi helyiségeket.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi állandó lakcím
 • közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Barbara Bölcsődevezető nyújt, a 0628360044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4040-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: konyhalány.
 • Személyesen: Oláh Barbara Bölcsődevezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről a Bölcsődevezető dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu